REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie kropkidwie.pl (zwanego dalej „Dwie Kropki”).
 2. Właścicielem i administratorem serwisu „Dwie Kropki” jest „TWÓRCZA PRACOWNIA Agnieszka Siołek-Cichocka” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 173/21, posiadająca NIP: 502-006-48-62.

Zakupy

 1. W sklepie „Dwie Kropki” publikowane są informacje o produktach dostępnych do zakupu wraz z ich właściwościami i cenami oraz szacowanym czasie wysyłki.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczone w serwisie były zgodne z rzeczywistością.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem serwisu. W celu dokonania zamówienia klient powinien wybrać produkty poprzez dodanie ich do wirtualnego koszyka, a następnie wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie, w którym powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres na jaki ma zostać dokonana wysyłka.
 4. Po wypełnieniu formularza zakupowego na adres e-mail wskazany w formularzu zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie zamówienia, wraz z szacowanym terminem realizacji.
 5. Jeśli Administrator nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że zamówiony produkt nie jest dostępny bądź też z powodu nieprzewidzianych okoliczności, np. nie został dostarczony na czas do Administratora lub uległ uszkodzeniu bądź utracie, wówczas Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną kwotę, zaproponuje inny termin dostarczenia zamówienia lub spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona kwota – w zależności od wyboru i za zgodą Klienta.

Płatność

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie „Dwie Kropki” wyrażone są w polskich złotych i obejmują podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy produktów.
 2. Płatności dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą.
 3. Płatności realizowane są przez markę TPAY.COM obsługiwaną przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Marcin 73/6.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą dokonanie elektronicznej płatności.
 5. Gdy płatność za zamówienie nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w pkt 5. zostanie ono anulowane.

Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od ilości i dostępności produktu.
 2. Klient zamawiający produkt poza granicę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do wybrania odpowiedniej formy dostawy i jej opłacenia.
 3. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie produktów z przyczyn leżących po stronie klienta (np. wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu).
 4. Za dostarczenie zamówień odpowiedzialna jest firma kurierska lub pocztowa zgodna z wybraną formą dostawy przez Klienta przy składaniu zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 3 dni robocze.

Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w terminie 14 dni od odebrania zamówienia.
 2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest zgłoszenie przez Klienta, przed upływem w.w terminu, takiego zamiaru poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] oraz odesłanie produktu.
 3. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Po dostarczeniu produktu do Administratora, dokona on zwrotu wpłaconej kwoty na rachunek podany przez Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych ich zmiany jak również do żądania ich usunięcia.